Ocena psychologiczna. Typowe problemy w terapii:

  • Problemy dostosowawcze / przejścia życiowe
  • Niepokój, strach, lęk
  • Problemy z zarządzaniem sobą czy organizacją
  • Problemy z zachowaniem/ wychowawcze
  • Problemy z depresją
  • Wyzwania w relacjach rodzinnych
  • Zaburzenia uczenia się / trudności adaptacyjne
  • Deficyty kompetencji społecznych

Pracuję z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi i rodzinami doświadczającymi wielu problemów emocjonalnych, behawioralnych lub regulacyjnych. Na przykład w jednym tygodniu pracuję z dziewczynką, która ma trudności w poznawaniu nowych przyjaciół lub z nastolatką buntującą się przeciw dorosłym, mężczyzną sfrustrowanym byciem singlem, zbuntowanym przedszkolakiem. W innym tygodniu pracuję z osobami z problemem alkoholowym, poudarowym czy schizofrenią. Współpracując ze swoimi klientami (w przypadku dziecka lub nastolatka, z ich rodzicami) dążę do znalezienia sposobu uczynienia życia łatwiejszym i przyjemniejszym. Terapia jest zazwyczaj pomocna, gdy ludzie doświadczają emocjonalnych lub innych psychicznych problemów, które zaburzają ich codzienne funkcjonowanie. Kładę nacisk na współpracę z rodziną. Wykorzystuję potencjał klienta i umiejętności doświadczania radości życia.

Współpracuje z klientami w celu opracowania indywidualnego planu terapii, aby skupić się na specyficznych problemach. Razem tworzymy cel terapii, strategie radzenia sobie w praktyce lub inne umiejętności kompensowania deficytów. Opracowujemy plan monitorowania postępów.

Trudno jest w pełni opisać terapię psychologiczną, ponieważ charakter usług zależy od pytań i potrzeb klientów jak i od wieku klienta.

Chętnie podejmę z Tobą współpracę w celu ustalenia najlepszego podejścia do rozwiązania wyjątkowej sytuacji. By zainwestować znaczną ilość czasu, pieniędzy i wysiłku w terapię, należy starannie wybrać terapeutę. Powinieneś czuć się komfortowo u wybranego terapeuty i mieć nadzieję na pozytywne wyniki terapii.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną i bezpośrednio do omówienia wszystkich konkretnych pytań, a obiecuję że zajmę się Twoimi indywidualnymi potrzebami.